xs
xsm
sm
md
lg

ตลท. ร่วมกับ แอสเซทไวส์ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า 10 ไร่ ผ่านโครงการ Care the Wild

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรผู้บริหารของกรมป่าไม้ นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี และชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 10 ไร่ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุล ลดปัญหาโลกร้อน และสร้างประโยชน์ให้เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนในระยะยาว

ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยแนวคิด “GrowGreen” ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดย ASW สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 20 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในปีนี้ 10 ไร่และปลูกต่อเนื่องอีก 10 ไร่ในปีหน้า สอดรับกับแนวคิดและวิถีการดำเนินธุรกิจ องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.comหรือ SET Contact Center 02 009 9999


กำลังโหลดความคิดเห็น