xs
xsm
sm
md
lg

LPP สานต่อโครงการ 60+ EARTH HOUR 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ สานต่อกิจกรรม 60+ EARTH HOUR 2022 เชิญชวนผู้พักอาศัยในโครงการที่ LPP บริหารร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จำนวน 186 โครงการ สามารถลดพลังงานไฟฟ้ารวมกันได้ถึง 2,982 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือคิดเป็นมูลค่า 11,033 บาท และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถึง 1,735kg สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นนโยบายการร่วมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและความห่วงใยสิ่งแวดล้อม ให้แก่โครงการและสังคมรอบข้างที่บริษัทให้ความสำคัญและร่วมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15


กำลังโหลดความคิดเห็น