xs
xsm
sm
md
lg

กสร. จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ลงนามยกระดับการบริหารแรงงานด้วย GLP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)” ในกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการแรงงานที่ดีด้วย GLP

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีและขยายผลการพัฒนาสู่ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการยกระดับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน โดยแสดงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ ปลอดการค้ามนุษย์ อันจะส่งผลให้เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น