xs
xsm
sm
md
lg

‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ เดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ล่าสุด จับมือ TOYO ศึกษาและเตรียมขยายการผลิต Recycled Feedstock

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อมุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน”

ล่าสุด บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส ได้ร่วมกับ TOYO Engineering Corporation ผู้นำด้านวิศวกรรมระดับสากล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิต ภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling ซึ่งเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือ Recycled Feedstock เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่โดยคงคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยลดปัญหาขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส และบริษัท TOYO Engineering ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในการปรับสเกลกระบวนการภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วที่อาจไม่ได้คัดแยกอย่างถูกต้องให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เรียกว่า Recycled Feedstock สามารถนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งเทคโนโลยี Advanced Recycling จะช่วยขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบ และยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ด้าน นายฮารูโอะ นากามัตสึ ประธาน TOYO Engineering Corporation เผยว่า “TOYO มีความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมตามแนวทาง Engineering for Sustainable Growth of the Global Community ความร่วมมือระหว่าง TOYO Engineering และเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันทั้งด้านความยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการรีไซเคิลพลาสติก รวมถึงการนำพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่มีประโยชน์และคุณสมบัติที่หลากหลายกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและสร้างคุณค่าได้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป”
ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส ได้ก่อตั้งโรงงานทดสอบการผลิต หรือ Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทยในพื้นที่บริเวณโรงงาน จังหวัดระยอง และต่อมาในเดือนกันยายน เทคโนโลยี Advanced Recycling ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ซึ่งเป็นการรับรองให้กับองค์กรที่มีการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในประเภท Advanced Recycling

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel