xs
xsm
sm
md
lg

FutureTales Lab by MQDC จับมือ UNFPA ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ เปิดมุมมองการสร้างเมืองในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พลาดไม้ได้ !!!!! FutureTales Lab by MQDC จับมือ UNFPA ชวนฟังสัมมนาออนไลน์เพื่อปลุกความคิดและเปิดมุมมองการสร้างเมืองในอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Design Our City Toward Inclusive Futures” พุธที่ 1 ธ.ค.นี้ เวลา 13.30 – 16.00 น.

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live หัวข้อ “Design Our City Toward Inclusive Futures เมืองอนาคตสำหรับคนทุกกลุ่มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เปิดพื้นที่สำหรับคนทุกกลุ่มเพื่อเสนอความคิด นโยบาย การปฎิรูปใหม่ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อขยายภาพอนาคตให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจะช่วยกระตุ้นความคิดและวิเคราะห์ในการสร้างเมืองได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ที่ครอบคลุมทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง การคมนาคม และการดูแลทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานสัมมนาออนไลน์ จะมีไฮไลท์จากกลุ่มเยาวรุ่นนักศึกษาที่เสนอแนวคิดของการสร้างเมืองในอนาคต ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้นำกลุ่มเปราะบาง มาเผยแพร่ความคิดเห็นที่น่าสนใจ

รับชมสดพร้อมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ลงทะเบียนผ่าน Zoom: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xIywMVuMQA6A8vyjoly4XA
หรือ รับฟังผ่าน FB Live:https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC

อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com หรือติดตามที่ https://twitter.com/futuretales_lab

ทั้งนี้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) คือศูนย์วิจัยเอกชน ก่อตั้งโดยบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศ ที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ
ฟิวเจอร์เทลส์แล็บ ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการการใช้ชีวิต โดยใช้เครื่องมือ การคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของการอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง การเดินทางและบริบทของความยั่งยืน
นักวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจและคาดการณ์อนาคต พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ

ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ตั้งอยู่ที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยจะเป็นศูนย์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่นการออกแบบ นโยบายนักวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ข้อมูลและงานวิจัยของศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์เปิดกว้างสำหรับนักวิจัย พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ได้ที่www.futuretaleslab.com