xs
xsm
sm
md
lg

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ชุดศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ – คริสต์ เชื่อมสายสัมพันธ์แห่งศรัทธาของ 2 ศาสนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บนแสตมป์ที่ระลึกชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์” จำนวน 2 ดวง ย้อนอดีต 2 เหตุการณ์แห่งมิตรภาพระหว่างศาสนาพุทธและคริสต์ ที่ประมุขแห่งคริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยและเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีงาม โดยทั้ง 2 เหตุการณ์แม้ต่างวาระกันถึง 35 ปี แต่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

โดยดวงแรก เป็นภาพเมื่อปี 2527 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทย และดวงที่สอง เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อปี 2562 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ แสตมป์ดังกล่าวมีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกัน 21 กันยายนนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ราคาชุดละ 10 บาท (1 ชุด มี 2 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 20 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์ โทรศัพท์ 02-573 5480, 02-573 5463


กำลังโหลดความคิดเห็น