xs
xsm
sm
md
lg

กทม. เร่งตัดแต่ง-ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ ชวนประชาชนร่วมเฝ้าระวังโค่นล้มช่วงฤดูฝน แจ้งสายด่วน 1555

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเฉลี่ยถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ และบางแห่งตกหนักกว่า 150 มิลลิเมตร โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 ก.ย.64

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน จึงกำชับสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตทุกเขต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้ม หรือไม่มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ ให้แก้ไขตามหลักวิชาการและระเบียบปฏิบัติทันที โดยคงไว้ซึ่งความสวยงาม เพื่อป้องกันการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนกรณีต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย


ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกสำนักงานเขต ได้ดำเนินการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปี โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่งไม่ต้านแรงลม ตัดลดทอนความสูงลง ป้องกันกิ่งหัก ฉีกขาด พร้อมทั้งจัดหาวัสดุค้ำยันต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ ลำต้น หัก ฉีกขาด และโค่นล้ม ตลอดจนศัลยกรรมตามหลักรุกขกรรม เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยช่วงนี้มีฝนตกชุกอาจทำให้ดินอุ้มน้ำ รากไม้ไม่ยึดเกาะเนื้อดิน ประกอบกับมีลมแรง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเพิ่มอัตราการหักโค่น จึงกำชับให้ดูแลตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขเป็นพิเศษ 

สำหรับกรณีเกิดเหตุต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะหักโค่นจากเหตุพายุฝนและลมกระโชกให้เร่งแก้ไขไม่ให้กีดขวางหรือส่งผลกระทบกับประชาชน พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณบ้านเรือนของตนเอง และตัดแต่งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่น ทั้งนี้ หากพบเห็นต้นไม้ที่มีความเสี่ยงในการโค่นล้มหรือมีต้นไม้โค่นล้ม สามารถแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง