xs
xsm
sm
md
lg

‘สเปเชียลโอลิมปิคปิคไทย’ ส่งเสริมสุขภาพนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญา ออกคลิป “สอนเต้นแอร์โรบิคส์ยูนิฟายด์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็วๆ นี้ สเปเชียลโอลิมปิคปิคไทย เปิดตัววิดีโอสอนการเต้นแอร์โรบิคส์ Special Olympics Thailand “Unified Aerobic Dance” - Basic Level & Advance Level รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใส่ใจการดูแลสุขพลานามัย และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันทางสังคม

โดยนำเสนอการเต้นแอร์โรบิคส์ในรูปแบบของยูนิฟายด์ที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่มีความพิการ และผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญามาออกกำลังกายร่วมกัน เสมือนเป็นเวทีให้ผู้ที่ไม่พิการได้เล่นกีฬาร่วมกับนักกีฬาพิเศษ ในกิจกรรม“ยูนิฟายด์” เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอันจะนำไปสู่เป็นการสร้างความเสมอภาคทางสังคม

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ต่อเนื่อง ผู้พิการทางสติปัญญาเป็นหนึ่งในประชากรกลุ่มเสี่ยงของภาวะโรคโควิด-19 และเป็นผู้ที่เปราะบางของสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมกีฬาและการส่งเสริมสุขพลามัยของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญา สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยจึงมีการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เน้นการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการรวมตัวของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้น ประกอบด้วย รายการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง) และ รายการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอร์โรบิคส์ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาได้เข้าร่วมภายในพื้นที่ของตนเองอย่างปลอดภัย

ในคลิปวิดีโอนี้เป็นการสอนเต้นแอร์โรบิคส์ยูนิฟายด์ 2 ระดับ ประกอบด้วยเวอร์ชั่น “ระดับพื้นฐาน” ที่ใช้ทักษะง่ายๆ สำหรับผู้ที่เริ่มการออกกำลังกาย และ เวอร์ชั่น“ระดับสูง” ด้วยทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้น สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเต้นแอร์โรบิคส์มาก่อนแล้ว

วิดีโอการสอนเต้นแอร์โรบิคส์ยูนิฟายด์ สาธิตการเต้นโดย นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย จาก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล และ แพรวกนิษฐ์ พิชญังกูร


กำลังโหลดความคิดเห็น