xs
xsm
sm
md
lg

ทำไม! แพนด้า พ้นวิกฤตสูญพันธุ์ WWF ย้ำเป็นแบบอย่างของพลังอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ย้อนหลังกลับไปราว 20 ปี การลักลอบล่าแพนด้าในธรรมชาติของประเทศจีนเพื่อนำขนของพวกมันไปขายในตลาดมืด ส่งผลให้แพนด้าคงเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียง 1,596 ตัว (ปี พ.ศ. 2542 – 2546)

ต่อมาเกิดความร่วมมือในการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของแพนด้าระหว่างรัฐบาล-เอกชน-ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็น “พลังอนุรักษ์ของทุกฝ่าย” ได้ช่วยปกป้องสัตว์ป่าที่ดูน่ารักสีขาว-ดำนี้ไว้จากการสูญพันธุ์ และทำให้คนรุ่นต่อไป มั่นใจได้แล้วว่ายังจะเห็นแพนด้าตัวเป็นๆ แทนที่จะเป็นภาพประกอบในหนังสือ หรือภาพเคลื่อนไหวจากภาพยนตร์สารคดีในอดีต

ประชากรแพนด้าในช่วงเวลาอีก 10 ปีต่อมา กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 1,864 ตัว ในปี พ.ศ.2557 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68 ในที่สุด สหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประกาศให้แพนด้ายักษ์ หรือแพนด้าในธรรมชาติ “พ้นวิกฤตสูญพันธุ์” และเปลี่ยนให้พวกมันอยู่ในสถานะเสี่ยงสูญพันธุ์แทน (VU)ในปี พ.ศ.2559 หลังจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ

ภารกิจฟื้นฟูจำนวนต้นไผ่และแหล่งที่อยู่อาศัยกว่า 1.4 ล้านแฮคตาร์ หรือกว่า 8.7 ล้านไร่ในหลายมณฑลของประเทศจีนช่วยให้แพนด้าในธรรมชาติกว่า 2 ใน 3 มีบ้านและอาหารที่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ปริมาณอาหารของแพนด้าในปัจจุบันกำลังถูกคุกคามโดยสภาวะโลกร้อนที่จะรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นอีกภารกิจที่ทางการจีนและองค์กรอนุรักษ์กำลังเร่งมือจัดการ เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอาจกวาดต้นไผ่กว่า 1 ใน 3 บนโลกนี้หายไปได้ภายใน 80 ปีข้างหน้า เนื่องจากไผ่ เป็นอาหารของแพนด้ายักษ์กินถึงร้อยละ 99


การเพิ่มจำนวนของแพนด้ายักษ์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นเป็นผลจากโครงการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ของรัฐบาลจีน และ WWF ที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งความพยายามทั้งหมด ได้แก่ การประกาศห้ามล่าแพนด้าโดยเด็ดขาด การออกแผนอนุรักษ์แพนด้ายักษ์แห่งชาติ การหยุดยั้งการขยายตัวของเมือง และขยายเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากที่สุด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แพนด้า เริ่มต้นตั้งแต่จำคุก 10 ปี ไปจนถึงประหารชีวิต
.
ภารกิจอนุรักษ์ระดับนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งกำเนิดของแพนด้า และความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่า โดยทั้งนี้ WWF ตั้งเป้าระยะยาวว่า ในอีก 9 ปีข้างหน้า แพนด้ายักษ์จะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในป่าที่มีระบบการจัดการอย่างดี และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงผืนป่าได้รับประโยชน์จากการมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง
WWF-Thailand
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/endangered_species/giant_panda/giant_pandas_no_longer_endangered/Credit Clip World Wildlife Fund
กำลังโหลดความคิดเห็น