xs
xsm
sm
md
lg

ภารกิจช่วยสัตว์ป่าพลัดหลงในชุมชน! [ชมคลิป] พบเห็นสัตว์ป่า หรือส่งมอบคืน แจ้งสายด่วน 1362

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เครดิตคลิป ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นรองรับการเคลื่อนย้าย กักกันโรค ตรวจสุขภาพ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง พลัดหลง บาดเจ็บ ของกลางจากการจับกุม รวมถึงสัตว์ป่าที่ประชาชนต้องการส่งมอบคืนแก่หน่วยงานราชการ โดยทางศูนย์ฯ จะนำมาฟื้นฟูให้สัตว์ป่ามีสุขภาพแข็งแรง ก่อนส่งมอบไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ยังทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ป่า รวมถึงข้อมูลแหล่งที่มา ถิ่นกำเนิด ชนิด ปริมาณ สุขภาพ วิธีการรักษา เพื่อการสืบค้นข้อมูลและเป็นข้อมูลเพื่อติดตามสัตว์ป่าของกลาง รวมถึงการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ป่า ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ป่า ควบคุมโรคในสัตว์ป่า สนับสนุนด้านการตรวจโรคในสัตว์ป่าเบื้องต้นและงานด้านระบาดวิทยาในสัตว์ป่า เป็นต้น

ในคลิปนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยสัตว์ป่าพลัดหลงในชุมชน กรณีนี้มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1362 หลังพบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลงเข้าไปสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชน “ซึ่งในการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง เพราะหากพี่น้องประชาชนเข้าดำเนินการเอง อาจจะเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและสัตว์ป่า”

ปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ มีด้วยกัน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1(นครนายก) ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง)


กำลังโหลดความคิดเห็น...