xs
xsm
sm
md
lg

CEIS เชิญชวนร่วมโครงการ “ปลูกป่าออนไลน์” วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CEIS ปรับรูปแบบงาน “วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี” 20 มิถุนายน 2564 รับมือโควิด-19 ผุดโครงการ “ปลูกป่าออนไลน์” ป่าชุมชนบ้านโคกศรี เพื่อเป็น“ตู้กับข้าวชุมชน” และเพิ่ม“ปอดของโลก” ชวนผู้คนในสังคมร่วมบริจาคสนับสนุนค่าปลูก ชาวบ้านสัญญาจะดูแลอย่างดี

บ้านโคกศรี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นชุมชนขนาด 250 หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน 996 คน และเป็นหนึ่งในกว่ายี่สิบชุมชนจากทั่วประเทศไทย ที่เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Community Empowerment and Innovation for Sustainability – CEIS) ซึ่งจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยวิทยาลัยโลกคดีศึกษา)
“ป่าชุมชนบ้านโคกศรี” ที่จะร่วมกันปลูกในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้ มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 309 ไร่ โดยชาวบ้านจากชุมชนนี้และชุมชนเครือข่ายที่อยู่ข้างเคียงในอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอหนองแสง อปท. เจ้าของพื้นที่ บุคลากรของ กฟผ. และเจ้าหน้าที่โครงการ จะช่วยกันปลูกป่าเพื่อสร้าง “ตู้กับข้าวของชุมชน และปอดของโลก” ป่านี้เริ่มทยอยปลูกตั้งแต่ปี 2561 และมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่ป่าในปี 2563 เพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่รอด
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ชุมชนจึงปรับรูปแบบงานวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี ด้วยการลดจำนวนคนปลูกต้นไม้ที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ตามหลักการ “ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง” และถ่ายทอดสดผ่านเพจโครงการ CEIS Facebook : D Community https://m.facebook.com/GoodforCommunity ช่วงเวลา 9.00-11.00 น. 

นอกจากนี้ ยังมีการระดมทุนสนับสนุนจากภายนอก ผู้บริจาคสามารถสนับสนุนค่าปลูกต้นละ 50 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี 020-1974-1099-3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองแสง ชื่อบัญชี กองทุนวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี และแจ้งชื่อผู้บริจาคให้โครงการทราบที่ โทร. 080 956 1514 หรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์นี้เพื่อแจ้งรายละเอียด ทั้งนี้ ชุมชนจะปักป้ายชื่อผู้บริจาคต้นไม้นั้นๆ พร้อมถ่ายภาพต้นไม้ของผู้ที่จองลงใน Facebook : เพจแหล่งเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนห้วยยาง และชาวบ้านในชุมชนจะช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างดี
โครงการนี้ นอกจากจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าบ้านโคกศรีและบริเวณใกล้เคียง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างแหล่งอาหาร และไม้ใช้สอยแล้ว ยังเป็นการสืบสาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน และระหว่างชุมชนกับคนในสังคมไทยด้วย