xs
xsm
sm
md
lg

B.Grimm ร่วมทุน อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ เสริมแกร่งงานสาธารณูปโภครักษ์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากซ้าย - นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด , นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท-ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO), นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT)
บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บี.กริม) เข้าซื้อหุ้นและลงนามร่วมทุนในบริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) เพื่อร่วมกันเสริมงานพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แข็งแกร่งในระดับสากล โดย บี.กริม เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ EEC-DT ได้แก่ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และดร.นรี ภิญญาวัฒน์ ในสัดส่วนรวม 30% ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้นและร่วมทุนใน EEC-DT แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ดังนี้ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สัดส่วน 37% บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 30% บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด สัดส่วน 25% และดร.นรี ภิญญาวัฒน์ สัดส่วน 8%”

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า “บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมมือกับทาง บริษัท EEC-DT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ และได้นำนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยมาร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภค (Central District Utility System) พร้อมพัฒนาเมืองและโครงการในอนาคตให้เข้าสู่แนวคิด Smart City ซึ่งจะทำให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย นับเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยขึ้นไปอีกขั้น

“แนวคิดด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัยผสานกับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเติบโตในอนาคต อีกทั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงกับปรัชญาของบี.กริมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เช่น ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของบี.กริม มีโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น กระจกและผนังกันความร้อนพร้อมลดเสียงรบกวน ไฟส่องสว่างภายในอาคารและระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น"

"รวมไปถึงการออกแบบระบบภายในอาคารให้เป็นมิตรต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ระบบควบคุมคุณภาพอากาศและยับยั้งเชื้อโรค ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) และระบบจัดการอาคารผ่าน IoT เป็นต้น โซลูชันทั้งหมดของเราสามารถช่วยทั้งผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยให้ประหยัดพลังงาน และมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นพันธกิจของทุกประเทศอีกด้วย"

“ทางผมเองก็เป็นพันธมิตรกับ EEC และ DTGO มาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นรากฐานที่ดีในการร่วมดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงสนใจเข้ามาร่วมมือในการพัฒนา โครงการต่างๆ ในอนาคต และเราพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจนี้อย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน”

นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท-ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) กล่าวว่า ในนามของ DTGO รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบี.กริม ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสาธารณูปโภค และพลังงานระดับสากล ซึ่งกลุ่มบี.กริม นับว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และปรัชญาการทำงานของ DTGO และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด การผนึกกำลัง Synergy ร่วมกันในบริษัท EECDTครั้งนี้ ก็เพื่อเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ร่วมกันทำให้โลกของเราน่าอยู่และมีความยั่งยืน (Sustainable) มากขึ้น สามารถส่งต่อโลกใบนี้ให้แก่คนรุ่นหลัง”

“การจับมือกับระหว่างพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของโลกในภาพรวมได้ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อน การสร้างพลังงานสะอาดเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขมากขึ้น เป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และทำประโยชน์ให้โลกใบนี้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุด

“ธุรกิจหลักของ DTGO คือด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างพลังงานสะอาด การได้ผนึกกำลังกับเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับกลุ่มบี.กริม ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสาธารณูปโภคและพลังงาน จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ และปัญหาโลกร้อนให้ได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นและทรงพลังมากยิ่งขึ้น อย่างการพัฒนาเมกะโปรเจกต์และเมืองอัจริยะ (SMART City) การวางระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะ”

“ตลอดจนการพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และโครงการอื่นๆ ในอนาคต ที่มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ถือเป็นกลไกสำคัญช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตและช่วยแก้ไขปัญหาของโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะกับมนุษยชาติแต่กับธรรมชาติและสรรพสิ่งบนโลก นับว่าสอดกับแนวคิดของ DTGO คือ “Adding Value In Everything We Do” ในการที่จะเพิ่มคุณค่าให้ประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนประเทศไทย และโลกใบนี้ให้น่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกชีวิต”

นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด กล่าวว่า ในฐานะ บริษัทชั้นแนวหน้าด้านวิศวกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบีกริม บริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจวิศวกรรมและพลังงาน ได้เข้ามาถือหุ้นและร่วมลงทุนใน EEC-DT ครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับ EEC-DT เพื่อพัฒนาการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติแบบยั่งยืน

นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากการที่กลุ่มบีกริม เล็งเห็นว่าธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานความเย็นโดยใช้ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (Central District Cooling System) สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสในประเทศไทยถือเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีบริษัทใดที่มุ่งเน้นให้บริการในด้านนี้โดยเฉพาะ ประกอบกับ EEC-DT ถือเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาระบบดังกล่าวสำหรับใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยเป็นบริษัทแรกๆ ของไทย ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีกริมอยู่แล้ว จึงให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้บริการพลังงานความเย็นให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งในแง่ของการทำธุรกิจและการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภค (Central District Utility System) อาทิ ระบบน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water Supply) ระบบผลิตพลังงานความร้อนแบบรวมศูนย์ (District Heating System) ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระบบกำจัดของเสียจากศูนย์กลางทั้งน้ำเสีย และขยะ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเมืองหรือโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ด้วยแนวคิดเมืองอัจริยะ (SMART City) ที่จะนำเทคโนโลยีการจัดการเมืองในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และสังคมในยุค Thailand 4.0

บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนช่วยลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย EEC-DT มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและปฏิบัติการระบบผลิตพลังงานความเย็น (District Cooling System) และระบบผลิตพลังงานความร้อน (District Heating System) ที่ใช้พลังงานต่ำกว่าระบบตามปกติทั่วไป อีกทั้งบริษัทยังพัฒนาระบบการประหยัดน้ำ (Zero Water Waste) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางและลดความต้องการการใช้น้ำ ทำให้โครงการใช้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะ นอกจากนี้ EEC-DT ได้มีการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย นายกมล กล่าวเสริม

ทั้งนี้ บริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) คือบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ดร.นรี ภิญญาวัฒน์ และ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักการการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมีเป้าหมายในการให้บริการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย EEC-DT มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและปฏิบัตการระบบทำความเย็นรวมศูนย์ (District Cooling System) และระบบทำความร้อนรวมศูนย์ (District Heating System) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบตามปกติทั่วไป อีกทั้งบริษัทยังให้บริการด้านการประหยัดน้ำ (Zero Water Waste) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางและลดความต้องการการใช้น้ำ นอกจากนี้ได้ทำการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อลดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ อีกด้วย

EEC-DT ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับงานออกแบบ ก่อสร้าง และปฏิบัติการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUPs)

EEC-DT ได้มีส่วนร่วมในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ด้วยการจัดเตรียมระบบ CUP (Central District Utility Plant) ซึ่งประกอบด้วยระบบทำความเย็นรวมศูนย์ที่จะช่วยทำให้พื้นที่ภายในโครงการมีสภาพอากาศที่เย็นลง

EEC-DT เป็น ‘Dynamic Learning Organization’ และนำเสนอแนวทางนวัตกรรมแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่อสาธารณชนผ่านการจัดสัมมนา บรรยาย บทความทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรม

สำหรับ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ บี.กริม เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1878 ดำเนินกิจการในประเทศไทยมา 143 ปี เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจในด้านพลังงาน อุตสาหกรรม สุขภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ และธุรกิจด้านการลงทุน โดยยึดถือปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างคุณค่าและความก้าวหน้าให้กับประเทศไทย พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงสังคมไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

บี.กริม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจด้านรีไซเคิลและด้าน IoT พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต โดยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นแบ่งกิจการออกเป็น 4 สาย ได้แก่ ด้านอุปกรณ์พลังงาน ด้านระบบทำความเย็น ด้านคมนาคม และด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งบี.กริมมีการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่รวมนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มธุรกิจไว้ เช่น โซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ประกอบไปด้วยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ระบบปรับอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศ วัสดุอาคารที่ป้องกันความร้อนพร้อมเพิ่มแสงสว่าง และระบบจัดการอาคารและความปลอดภัย เป็นต้น

ในส่วน บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัดหรือ EEC ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มองเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของบริษัทวิศวกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทได้เติบโตพร้อมกับผลงานมากมายด้านการพัฒนาเมือง, อาคารต่างๆ, การพัฒนาอุตสาหกรรม, การผลิตไฟฟ้า, การผลิตพลังงานร่วม, ระบบขนส่งสาธารณะ, โรงพยาบาล, ศูนย์ข้อมูล เป็นต้น กลุ่มบริษัทประกอบด้วย EEC Engineering Network Company limited, EEC Lincolne Scott Company Limited, Green Companion Company Limited และ EEC Academy โดยมีพนักงานประมาณ 250 คน ผลงานประกอบด้วย อาคารระฟ้า, หอชมเมือง, อาคารเขียว, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, สำนักงานขนาดใหญ่, โรงพยาบาลขนาดใหญ่, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, เมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

EEC เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีพลังงาน, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ กลุ่มบริษัทมีบทบาทสำคัญด้านอาคารเขียว, เมืองอัจฉริยะ, และการพัฒนาแบบยั่งยืน ด้วยการเสนอคำตอบเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเหล่านี้บนพื้นฐานของความเข้าใจ โดยการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันอาคารเขียวไทยและกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งบุคคลากรที่ผ่านการรับรอง TREES APs และ LEED Aps

EEC เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และจัดหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพตลอดทั้งปีผ่าน EEC Academy กลุ่มบริษัทได้สร้างอาคารที่ทำการของตนเองที่ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียว 2 หลัง คือ อาคาร“EEC Academy 1 และ EEC Academy 2” เพื่อเป็นตัวอย่างและสถานที่เรียนรู้สำหรับนักวิชาการและผู้สนใจ

สำหรับ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ดีทีจีโอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ประกอบด้วย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูแลทางด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม บริษัท ดีทีแพลนส์ จำกัด ดูแลด้าน การออกแบบ การจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการการก่อสร้าง บริษัท ดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและการค้าระดับโลก และบริษัท ดิจิต้าไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอยังมีส่วนร่วมในการร่วมทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมก่อตั้งบริษัทโอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obotrons) และบริษัท โอโบตรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรม รวมถึง Home Intelligent Systems และร่วมงานกับบริษัท อีอีซี-ดีที กรีนพาวเวอร์ (EEC – DT Green Power) ใน

การออกแบบและดำเนินงานด้านระบบพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมก่อตั้งบริษัท เอ็มคิวดีซีไบรท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุดให้กับกิจกรรมทางสังคม โดยทำงานผ่านมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีทีจีโอ สามารถดูได้ที่ https://dtgo.com


กำลังโหลดความคิดเห็น...