xs
xsm
sm
md
lg

มอนเดลีซฯ เดินหน้าธุรกิจยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เฟส 2 ที่โรงงานลาดกระบัง คาดลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 30

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โซลาร์รูฟท็อปที่โรงงาน มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน คุกกี้โอรีโอ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นปัญหาระดับโลก จีงร่วมมือกับ เนฟิน กรุ๊ป (NEFIN Group) ผู้นำด้านการพัฒนาและลงทุนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาด เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

นับว่าสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย โดยโครงการนี้จะมีการติดตั้งหลังคาโซลาร์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 3,060 แผ่น ซึ่งมีกำลังในการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ 1,346.4 กิโลวัตต์ บนหลังคาของโรงงาน มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล มีพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ปีละ 1,988,741 กิโลวัตต์ นั่นหมายความว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 1,566 ตันต่อปี

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นเฟส 2 ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยในเฟสแรก ได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปไปแล้ว 1,430 แผ่น สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 1,450,000 กิโลวัตต์ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ 468 ตันต่อปีลงนามความร่วมมือโดย คุณจิรพงษ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการด้านการผลิตและซัพพลายเชน บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด และคุณเกล็นน์ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนฟิน กรุ๊ป (NEFIN Group)
ปัจจุบัน โรงงานลาดกระบังของ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าลูกอมและหมากฝรั่ง กว่า 8 แบรนด์ เพื่อการจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปกว่า 18 ประเทศ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 2,540,468 กิโลวัตต์ โดยหลังจากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา คาดว่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้าภายในโรงงานได้ถึงปีละ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพของโรงงานด้วยการควบคุมต้นทุนการผลิต ในขณะที่ยังคงความสามารถในการผลิตและความพร้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแล้ว โรงงานของมอนเดลีซในลาดกระบัง ยังได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการใช้พลังงานทดแทน การใช้พลังงานไอน้ำ และการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchangers หรือ PHE) เพื่อผลิตน้ำร้อนและนำกลับมาใช้ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ภายในโรงงาน โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โครงการต่างๆ ดังกล่าวสามารถลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13,640 ตันต่อปี ซึ่งมีค่าเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 13,298 ต้น

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ยังมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ในโรงงานที่มีอยู่ทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน การพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายทางด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา (ปี 2563) บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทั้งหมดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากขั้นตอนการผลิต การลดการใช้น้ำ การลดปริมาณขยะ เป็นต้น จากความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท มอนเดลีซ ประเทศไทย จึงได้รับรางวัลและเกียรติบัตรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคสังคม ได้แก่ รางวัลเกียรติยศด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Awards) และเกียรติบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความยั่งยืนของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล