xs
xsm
sm
md
lg

มจร วัดไร่ขิง หนุนนิสิตทำดีเพื่อสังคมให้เรียนฟรี 1 เทอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มจร วัดไร่ขิง เดินหน้ารับใช้สังคม ออกแบบหลักสูตรใหม่เตรียมรองรับปัญหาสังคมสูงวัย พร้อมยกร่างหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธนวัตกรรมและการวิจัยรับใช้สังคม และให้สิทธิพิเศษเรียนฟรีหากเคยทำประโยชน์เพื่อสังคม 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า ทางวส.พุทธปัญญาฯ ได้มีการออกแบบหลักสูตรใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและพัฒนาสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้เข้ามาเรียนร่วมกัน 8 เดือน เพื่อสร้างเครือข่ายกัน ได้ปรับตัว รู้จักการบริหารร่างกาย อารมณ์ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ

ขณะเดียวกันกำลังยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธนวัตกรรมและการวิจัยรับใช้สังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา มารับใช้สังคม นอกจากนี้ ยังมีโครงการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คือ โครงการโควต้าวัยใสหัวใจสีชมพูโดยผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ให้ทำประวัติของตัวเองที่เคยไปทำประโยชน์เพื่อสังคมมาเสนอ หากผ่านการพิจารณาจะได้เข้ามาเรียนโดยได้รับสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมในเทอมแรก แต่โครงการนี้สำหรับนิสิตฆราวาสภาคปกติเท่านั้น

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ขณะที่นิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่สนใจเข้ามาเรียนที่วส.พุทธปัญญาฯ สามารถนำวุฒิการศึกษาบาลีชั้นประโยคเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 มาสมัครเรียนได้ในระดับปริญญาตรี และหากในระหว่างกำลังศึกษาอยู่สามารถสอบบาลีได้ป.ธ.4 จะได้สิทธิ์เรียนฟรีจนจบหลักสูตรด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2oqdPxq หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สำนักงานวิชาการ ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ถึงวันที่ 30 พ.ค. สอบถามโทร.085- 3242930, 097-9363256หรือ www.rk.mcu.ac.th เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี