xs
xsm
sm
md
lg

เซลส์ฟอร์ซ โชว์แพลตฟอร์มนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เซลส์ฟอร์ซ ผู้นำระดับโลกด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกาศสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะของธุรกิจให้ตอบรับปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นองค์กรตัวอย่างในการลงมือปฏิบัติการใช้นโยบายเพื่อลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยได้นำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะของบริษัทอย่างเป็นทางการ ย้ำมีความสำคัญเทียบเท่ากับนโยบายสิทธิความเท่าเทียม นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เราคนไทยต่างทราบกันดีว่า เดือนเมษายนคือเดือนที่ร้อนที่สุดแห่งปี ปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนมากขึ้นในแต่ละ ปีสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศขั้นรุนแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญมา และยังคงเป็นปัญหาหนักหน่วงต่อสังคมรุ่นใหม่ ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างพื้นฐานโอกาสด้านความเท่าเทียม สุขภาพที่ดีขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ และโลกที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานของเราในอนาคต


แพลตฟอร์มนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อนของเซลส์ฟอร์ซ ประกอบด้วย หลักการ 3 ประการ ดังนี้

1. ลดแหล่งที่มาของการปล่อยมลพิษ และเพิ่มการใช้โซลูชันที่ผลิตมาจากธรรมชาติ เพื่อให้จำนวนการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2550: เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โลกใบนี้จำเป็นต้องลดการปล่อยมลพิษทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ (Economy-wide) ให้ลดลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2030 และต้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ให้ได้อย่างช้าที่สุด โดยเซลส์ฟอร์ซพร้อมช่วยสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยลดแหล่งปล่อยมลพิษทั่วโลกลง และเพิ่มจำนวนการใช้งานโซลูชั่นที่ผลิตจากธรรมชาติโดยใช้หลักการด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบ

2. ปรับทิศทางระบบเศรษฐกิจและการเงินให้เป็นไปตามอนาคตในรูปแบบ net-zero: ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการคาร์บอนต่ำให้เป็นที่ต้องการบนท้องตลาด เซลส์ฟอร์ซจะแสดงให้โลกเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หากมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตคาร์บอนที่เป็นศูนย์(Net-zero) โดยเซลส์ฟอร์ซพร้อมช่วยเหลือภาครัฐ นักลงทุน และธุรกิจต่างๆ ให้สามารถพิจารณาและมองเห็นถึงความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน รวมไปถึงชี้แนะโอกาสใหม่ ๆ ที่จะตามมาในอนาคต

3. สร้างความมั่นใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เท่าเทียม ไปสู่สังคมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น: เซลส์ฟอร์ซมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)ทั้งหลาย เพื่อปรับปรุงสังคมและรับประกันการเปลี่ยนแปลงที่จะมีความยุติธรรมและเท่าเทียมสำหรับผู้คนและชุมชน เพื่อก้าวไปสู่สังคม net-zero ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น