xs
xsm
sm
md
lg

พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ ให้ประชาชนอยู่กับป่าได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กับคนที่ทำผิด ยาแรงแน่นอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ย้ำว่าการปรับปรุง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติที่มีอยู่เดิมนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสม โดย พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น เพื่อให้ปฏิบัติการตามภารกิจมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

เจตนารมณ์สำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ทั้งสองฉบับ คือ กฎหมายที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่ได้...คนอยู่ได้”

“พ.ร.บ.อุทยานฯ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่กับป่าได้ ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมาย หรือคนที่ทำไม่ถูกต้องนี่เป็นยาแรงแน่นอน”

เช่น พ.ร.บ.อุทยานฯ มาตรา 41 ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 -2,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีความผิดตามวรรค 1
กำลังโหลดความคิดเห็น