xs
xsm
sm
md
lg

ทส.เกาะติด! แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย หนุนบ้านโป่งลึกบางกลอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวานนี้ (18 มีนาคม 2564) นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่บ้านบางกลอยล่าง อำเภอแก่งกระจาน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย ร่วมด้วย นายพิชิต สมบัติมาก ผช.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายประสาน หวังรัตนปราณี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ลงมาเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริงหลังจากได้รับข้อเรียกร้อง และข้อรายงานต่าง ๆ ซึ่งจากการบินสำรวจทำให้เห็นว่าสภาพใจแผ่นดินที่ทุกคนพูดถึงเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มาก มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน เป็นเขตติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ไม่เหมาะเป็นที่อยู่อาศัย และที่สำคัญเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเพชร และยังได้บินสำรวจพื้นที่บริเวณบางกลอยกลางซึ่งพบพื้นที่ถูกเผาและมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ต่อมาจึงได้ลงมาพบปะพี่น้องบริเวณบ้านบางกลอยล่างที่ทางรัฐจัดสรรให้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกหน่วยงานได้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามีบางส่วนที่ยังพัฒนาได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลและเข้าถึงลำบาก

สำหรับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชาวบางกลอยตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 มีการสำรวจแปลงที่ดินทำกินเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวบางกลอย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านบางกลอยล่างใน 7 ด้าน ประกอบด้วย งานสำรวจที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย งานบริหารจัดการน้ำ งานพัฒนาปรับปรุงดิน งานจัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน งานพัฒนาอาชีพทางเลือกและการสร้างรายได้ งานพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ด้านกรมทรัพยากรน้ำได้มีการสำรวจการพื้นที่ในการทำประปาภูเขา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะสั้นมีการจ้างงานคนในพื้นที่เพื่อสำรวจ และระยะกลางจะมีการสำรวจออกแบบระบบกระจายน้ำ โดยทั้งหมดจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 8 เดือน ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการสำรวจเพื่อขุดเจาะน้ำสำหรับการบริโภคในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจไปแล้ว 19 จุด เจาะไป 3 จุด พบน้ำ 1 จุด ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มรองรับได้ 2,000 คน/วัน

ในขณะนี้ทางจังหวัดกับทางกรมอุทยาน ฯ ได้ดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบางกลอยดั้งเดิมมีกี่ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีการขยายเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลใกล้เสร็จแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการจัดการที่ดินทำกินให้ครอบคลุมโดยทั่วถึง นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ยังได้มีการจ้างงานพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่รวม 57 ราย เฉพาะบ้านบางกลอย 25 ราย และยังมีการรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้มีรายได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผช.รมต.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับพี่น้องชาวบางกลอย จะนำไปหารือกับคณะกรรมการที่ท่านนายกได้แต่งตั้งขึ้น นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังได้ฝากความห่วงใยมายังพ่อแม่พี่น้องชาวบางกลอย โดยยืนยันว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือให้ดีที่สุด หลังจากนี้จะได้เร่งดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะได้หารือกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาให้บ้านโป่งลึกบางกลอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...