xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์ ขยายภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (กลาง)ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์(ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ดูแลโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ร่วมกับ นายวิเชียร เนียมน้อม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อต่อยอดโมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ สู่เยาวชนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อขยายโมเดลลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อยกระดับเป็นวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...