xs
xsm
sm
md
lg

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ส่งมอบอุปกรณ์ของใช้จำเป็นให้กับภาคประชาสังคม แทนความห่วงใยสู้ภัยวิกฤตโควิค–19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ทยอยส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นชุดอุปโภค บริโภคเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับภาคประชาสังคมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้นโยบายของ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่
ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง แรงงาน และผู้พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

"ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จึงได้สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อร่วมช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.ชลบุรี, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และอสส. เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”


กำลังโหลดความคิดเห็น