xs
xsm
sm
md
lg

MQDC สร้างมาตรฐานใหม่ “Biodiversity Standard”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - (ขวา) รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) และ (ซ้าย) นายสุรินทร์ วราชุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่นิเวศวิทยา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ต่อยอดกลยุทธ์ ‘For All Well-Being’ ด้วยการสร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน สานต่อแพลตฟอร์มรายการ LIVING FORWARD by MQDC ในรูปแบบ VDO และ Podcast ภายใต้แนวคิด “รู้ทันวันพรุ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ตอนที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Could Humans Survive Without Other Species? หรือมนุษย์สามารถอยู่โดยลำพังได้หรือไม่”
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity ถือเป็น 1 ใน 7 งานวิจัยหลักของ RISC by MQDC ภายใต้แนวคิด For All Well-Being สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตบนโลกและเราเชื่อเสมอว่ามนุษย์จะสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีธรรมชาติและระบบนิเวศที่ดีและสมบูรณ์ RISC by MQDC จึงจัดทำ “Biodiversity Standard”

นับว่าเป็นมาตรฐานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลก เพื่อกำหนดมาตรการใหม่สำหรับปกป้องและรักษาระบบนิเวศ โดยเริ่มจากการลงสำรวจพื้นที่ก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อค้นหาและระบุสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พันธุ์ต่างๆ สัตว์บก สัตว์น้ำ และแมลง รวมไปถึงสภาพดิน น้ำ และอากาศด้วย จากนั้นศึกษาวิจัยและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการย้ายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างถูกวิธี และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศภายในโครงการให้สมบูรณ์อย่างเป็นระบบต่อไป

นายสุรินทร์ วราชุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่นิเวศวิทยา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) กล่าวว่า อยากให้การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกประเด็นที่วงการอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในการศึกษาและวางแผนให้รอบคอบก่อนการพัฒนาโครงการ เพราะความสัมพันธ์ของสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเมื่อมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาก ยิ่งทำให้ระบบนิเวศแข็งแรง เพราะมีการทดแทนกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันได้

หนึ่งในประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ คือ คุณค่าในการบำรุงรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ซึ่งระบบนิเวศที่ดีจะเอื้อต่อปัจจัยการดำรงชีวิตของทุกชีวิต เช่น ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ คุณค่าในการเป็นแหล่งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สัตว์วิทยา นิเวศวิทยา จุลชีววิทยา การแพทย์ การเกษตร เป็นต้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศอีกด้วย เช่น ผลผลิตจากพืชและสัตว์ที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ทั้งจากการพัฒนาสายพันธุ์และคุณภาพของข้าว ความหลากหลายของปลาในท้องทะเลทั้งบริโภคภายในประเทศและส่งออก ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต่อการพึ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับ ตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนสำคัญของปัจจัย 4 ของชีวิตอีกด้วย ทั้งเสื้อผ้าจากเส้นใยพืช ที่อยู่อาศัยจากเนื้อไม้หลากหลายชนิด อาหารทั้งพืชและสัตว์เพื่อการดำรงอยู่ รวมถึงยารักษาโรค อย่างยาต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างยาเพนนิซิลินที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มรา

นอกจากนั้น ระบบนิเวศยังมีคุณค่าในด้านจิตใจและการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิต จากการพักผ่อนร่างกายในพื้นที่ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และเสียงสัตว์ และปัจจุบันมีการทำลายระบบนิเวศอย่างไม่รู้ตัว เช่น สารเคมีในการบำรุงพืช การใช้ยาฆ่าแมลง ส่งผลต่อผึ้งที่ช่วยผสมเกสรให้ผลไม้ เต่าทองที่ช่วยกำจัดศัตรูพืช เหล่านี้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ลามไปจนถึงทะเลที่เต็มไปด้วยมลพิษและการจับที่เกินขนาดจนปลาทูน้อยลง ทำให้ราคาสูงขึ้น ปัญหาคนกับช้างรุนแรงขึ้นเพราะผืนป่าสมบูรณ์ลดลงรวมถึงเสือโคร่งผู้ควบคุมประชากรช้างป่าได้ถูกไล่ล่า โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นจากการที่เราไปรบกวนสัตว์ป่าที่เราคิดว่าเขาเป็นตัวพาหะทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆ หิ่งห้อยหายไปเพราะสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยมลพิษ

“แต่ยังทันที่ทุกคนจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในตัวเองด้วยการคิดถึงพวกเขามากขึ้น ร่วมกันมีบทบาทสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ฟื้นกลับมา ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องซับซ้อนในการทำความเข้าใจกลไกภายในทั้งหมด แต่ชัดเจนในคุณค่าและสิ่งที่เขามอบให้กับเรา”

ทั้งนี้ MQDC ได้พัฒนาเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) โครงการเมืองในป่าขนาด 243 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด กม.7 เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity โดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการด้วยการนำธรรมชาติ มนุษย์ และสัตว์มาอยู่ร่วมกันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต หลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของโลก

สามารถรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพได้ที่ รายการ LIVING FORWARD by MQDC ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ Facebook: MQDC – Magnolia Quality Development Corporation หรือYoutube: MQDC For All Well-Being หรือ Podbean: mqdc.podbean.com หรือ Spotify: MQDC For All Well-Being หรือ Apple Podcast: MQDC For All Well-Being ตอน “Could Humans Survive Without Other Species? หรือ มนุษย์สามารถอยู่โดยลำพังได้หรือไม่” เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป