xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทย ไอเดียกรีน! ขายกระเป๋า “Re-Life Collection” ที่ดัดแปลงมาจากเสื้อชูชีพ-แพยาง ตอบโจทย์ Upcycle

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทยนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาต่ออายุเสื้อชูชีพ และแพยางเก่าที่ปลดระวางแล้ว มาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าใบเก๋ เสริมสร้างทั้งรายได้ และตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ใครที่สนใจต้องรีบสั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ กล่าวว่า การบินไทยยุคใหม่ มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (Waste Management) โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ Upcycle ตามแนวทางของ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน โดย THAI shop ได้สร้างสรรค์กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Re-Life Collection” โดยนำ Life Vest และ Slide Raft บนเครื่องบิน ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาจะถูกทำลายทิ้งให้กลายเป็นขยะ นำมาเพิ่มคุณค่าโดยออกแบบภายใต้แนวคิด life vest x lifestyle ที่คำนึงถึง Lifestyle ของลูกค้าเป็นหลัก และผลิตเป็นกระเป๋าทั้งหมด 6 แบบ อาทิ แบบ Life CONTAINER, Life CARRIER, Life SAVER, Life ORGANIZER, Life ROAMER, Life TREKKER เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อให้เหมาะกับ Lifestyle ของตนเอง ในราคาเริ่มต้น 390 บาท และบางแบบจะมี Serial Number ของ Life Vest แต่ละชิ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับ “Re-Life Collection”กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจาก THAI Shop เป็นคอลเลคชั่นแรกที่เกิดขึ้นภายใต้ Project : RE (โปรเจกต์ อาร์ อี) โดยมีทีมพนักงานการบินไทยเป็นผู้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และออกแบบ นอกจากนี้ ชื่อ “Re-Life Col-lection” ยังเปรียบได้กับ Life Vest และ Slide Raft ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว และจะถูกทำลายทิ้งให้กลายเป็นขยะ แต่บริษัทฯ นำมาเพิ่มคุณค่าให้กลับมามีชีวิตใหม่และมีประโยชน์อีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่หยุดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสูญสียทรัพยากร เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถสั่งจองกระเป๋าจาก “Re-Life Collection” ล่วงหน้า ได้ที่ THAI Shop ผ่านเว็บไซต์ thaishop.thaiairways.com ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.19 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด

กระเป๋ารุ่น RE: LIFE มีให้เลือก 6 แบบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...