xs
xsm
sm
md
lg

Dow จับมือ Solvay ต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ รับเปิดเทอม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในจังหวัดระยองกว่า 60 แห่ง สำหรับฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้อนรับเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมนี้

โดย Dow และ Solvay จะสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) รวมจำนวนกว่า 25,000 ลิตร ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด (Seek Together, Strong Together) เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก และลดความเสี่ยงของนักเรียนและครูจากการสัมผัสและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา

Dow และ Solvay ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกับคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน และความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Dow และ Solvay ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. โควิด-19 เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดของจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สนับสนุนแก่ชุมชนแล้วทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านลิตร


กำลังโหลดความคิดเห็น