xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ ส่งมอบหน้ากากผ้า ให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในช่วงเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการป้องกันครูและนักเรียนจากความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะมีมาตรการป้องกันจากภาครัฐที่เข้มข้นก็ตาม จึงได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีจำนวนเกือบ 40,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 720,000 บาท ไปยังโรงเรียน 151 แห่งทั่วประเทศ

ประกอบด้วย โรงเรียนในภาคเหนือที่อยู่ในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนที่บ้านปูฯ ให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุปาบึก เมื่อปี 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้เป็นการสนับสนุนให้ทั้งนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหล่านี้มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้อย่างราบรื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น...