xs
xsm
sm
md
lg

"เอไอเอ ประเทศไทย" มอบหมวกนิรภัย 400 ใบ ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครปฐม พะเยา และแพร่ สนับสนุนหมวกนิรภัยรวมจำนวน 400 ใบ ภายใต้โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งมอบให้แก่จังหวัดนครปฐม 200 ใบ จังหวัดพะเยาและแพร่ จังหวัดละ 100 ใบ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี พะเยา และแพร่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเอไอเอ “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”


กำลังโหลดความคิดเห็น...