xs
xsm
sm
md
lg

กรมทะเลฯ จัดใหญ่ “วันทะเลโลก” ร่วมกับ 7 ทะเลรอบไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน วันทะเลโลก (8 มิ.ย.2563) ภายใต้ธีม Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี


ปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับมือองค์กรระหว่างประเทศ และพันธมิตรภาคเอกชน ร่วมกันแสดงถึงการดูแลรักษาท้องทะเล ผ่านการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมหาสมุทรและทะเล โอกาสนี้ร่วมด้วย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. และโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภายในงานดังกล่าว รมว. ทส. ได้ปล่อยทุ่นกักขยะ พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ใน 7 พื้นที่ชายฝั่งทะเล ผ่าน VDO Conference ซึ่งในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งคืนทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สู่ลูกหลานเราต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...