xs
xsm
sm
md
lg

เทสโก้ โลตัส ขับเคลื่อน 3 พันธกิจร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เทสโก้ โลตัส เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้นตัวได้บนความอยู่รอดของทุกภาคส่วน ยืนยันตรึงราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ ผ่อนปรนค่าเช่าเพื่อช่วยคู่ค้า รับซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเดินหน้าโครงการมอบอาหารเพื่อช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ดูแลได้ และภาคธุรกิจสามารถเริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้ในวิถีใหม่ เทสโก้ โลตัส จะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนพันธกิจ 3 ประการของเรา ได้แก่ ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคายุติธรรมสำหรับประชาชน และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้า เราเชื่อมั่นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะต้องตั้งอยู่บนความอยู่รอดของทุกภาคส่วน และเราจะชนะโควิด-19 ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน”


“วิกฤติโควิด-19 มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน เทสโก้ โลตัส เชื่อว่า เราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าดูแลเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง” สมพงษ์ กล่าว

จากผลการสำรวจความกังวลของประชาชนโดย Mintel ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า 3 ปัจจัยที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุดคือ 1. ค่าครองชีพที่สูง (57%) 2. สุขภาพ (55%) และ 3. อาชีพ (42%) ซึ่งพันธกิจทั้ง 3 ประการของเทสโก้ โลตัส ตอบโจทย์ในการแก้ข้อกังวล 3 เรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถฟื้นตัวได้พร้อมๆ กัน ทั้งเพื่อนพนักงานลูกค้าและประชาชน คู่ค้าและผู้เช่าพื้นที่ เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ


ซึ่งในขณะนี้ เทสโก้ โลตัสได้มีการดำเนินงานในช่วงที่มีการเริ่มปลดล็อกธุรกิจและการเข้าสู่ระยะฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปแล้วดังนี้

ลูกค้าและประชาชน
•จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม โดยเน้นอาหารสด และอาหารพร้อมปรุง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวที่ครบครัน ในยามที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน
•เพิ่มอาหารที่หลากหลายในพื้นที่ศูนย์การค้าสำหรับการซื้อไปรับประทานที่บ้าน และโปรโมชั่นลดราคามากมายในฟู้ดคอร์ทและร้านอาหารในพื้นที่ เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าครองชีพ
•พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ มาตรฐานแบรนด์เทสโก้ จำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึง อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ
•บริการผ่านช่องทาง omni-channel สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว
•รักษามาตรการคัดกรองและทำความสะอาดภายในร้านค้าอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายภาครัฐ

พนักงาน
•ไม่มีการปลดพนักงานหรือลดค่าจ้าง
•จ่ายรางวัลพิเศษและคูปองส่วนลดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน
•ทำประกันสุขภาพโควิด-19 ให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง
•ให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าสำนักงานใหญ่หรือสาขา โดยมีระบบไอทีรองรับ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้พนักงานสำนักงานใหญ่ทุกคน

คู่ค้า
•ยกเว้นหรือลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐให้ปิดบริการชั่วคราว
•เปิดพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าฟรีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
•รับพนักงานร้านค้าเช่าที่ปิดให้บริการเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว
•เพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้ตามฤดูการเพิ่ม 50% จากปีที่ผ่านมา

ชุมชน
•ขยายโครงการตู้ปันอิ่ม ซึ่งตั้งอยู่หน้าร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
•บริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนและผู้ยากไร้
•เดินหน้ามอบอาหารให้กับชุมชนให้ครบ 1 ล้าน มื้อ