xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ หนุน “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” มอบเงิน 5 ล้านบาทแก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี (ที่ 4 จากซ้าย) นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ล้านบาท สมทบทุนในโครงการ ‘นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19’ ซึ่งได้จัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศกว่า 280,000 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความปลอดภัย


ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...