xs
xsm
sm
md
lg

‘อินโดรามา เวนเจอร์ส’ ได้รับการจัดอับดับใน 2 ดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลกสี่ปีซ้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ริชาร์ด โจนส์
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
ครั้งนี้ได้รับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการความเสี่ยงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไอวีแอลเริ่มต้นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2563 ด้วยการได้รับการประเมินจาก FTSE Russell ให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยการประเมินครั้งล่าสุดสำหรับผลงานในปี 2563 นั้น ไอวีแอลได้รับอันดับเป็นที่หนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 4.6 ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท”

นอกจากนี้ ไอวีแอล ยังได้รับการประเมินระดับ B ในฐานะบริษัทที่มีแผนลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ CDP ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการประเมินผลการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

“การได้รับการยกย่องและยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับโลกในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และเน้นย้ำการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการรีไซเคิล PET การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ” ริชาร์ด กล่าวสรุป