xs
xsm
sm
md
lg

เก็บตก ซีพี ออลล์และพนักงาน เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งต่อความสุข จัดงานมหกรรมวันเด็ก ปี 2563 ทั่วไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จันทบุรี

นครสวรรค์
วันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งจะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยการปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้รู้จักการรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี กล้าคิดกล้าเเสดงออก โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 นี้คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

บุรีรัมย์
ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ล่าสุด ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมผู้บริหาร, พนักงาน, พนักงานร้านเซเว่นฯ, สำนักปฏิบัติการ, ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ, Sub Area, Store Business Partner พร้อมใจร่วมจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563 ในหลายพื้นที่

ในปีนี้จัดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร, ลำพูน, นครสวรรค์, ชลบุรี, จันทบุรี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต เป็นต้น โดยกิจกรรมในปีนี้เน้นให้เด็กๆ รู้จักการลดเเละเลิกการใช้ถุงพลาสติก ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และการมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมสันทนาการ ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ มากมาย และอาหาร เครื่องดื่ม ให้น้องๆ ได้เต็มอิ่มและสนุกสนาน

บมจ.ซีพี ออลล์ เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ มีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งเเวดล้อม จึงมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรอันมุ่งมั่นที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

หาดใหญ่

ลำพูน

สุราษฎร์ธานี