xs
xsm
sm
md
lg

แบนแน่นอน! ทส.ชูจุดยืนไม่เอาสารพิษ “วราวุธ”สั่งรณรงค์ต่อเนื่อง “ชาติไทยฯ” หนุนเกษตรอินทรีย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึง จุดยืนเรื่องสารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” ว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับกระทรวงฯ โดยตรง เพราะมีกรมควบคุมสารพิษเป็น 1 ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและประชาชน หรือการที่สารเคมีใดๆ สะสมในดินนานๆ เกิดการตกค้าง กระทบกับแหล่งน้ำ ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร

กระทรวงฯ ไม่สนับสนุนแน่ และได้มอบนโยบายให้กรมควบคุมมลพิษรณรงค์ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างในดิน น้ำ อากาศ และพยายามแจ้งให้เกษตรกรทราบถึงพิษภัย ไปจนถึงการหยุดการนำเข้าสารพิษอันตราย

นอกจากนี้ ตามสถิติประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากพอสมควร แต่มีผลผลิตต่อไร่คำนวณได้ต่ำมาก จึงสะท้อนให้เห็นว่าสารเคมีไม่ได้ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ดังนั้น ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจึงเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ และปราชญ์ชาวบ้าน โดยกำหนดไว้ในนโยบายให้การสนับสนุนแนวทางการใช้ปราชญ์ชาวบ้านโดยเฉพาะการนำศัตรูพืชมาปราบศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ หรือนิคมการเกษตร


กำลังโหลดความคิดเห็น...