xs
xsm
sm
md
lg

คนกินเจ!! (งดบริโภคเนื้อสัตว์) ช่วยลดโลกร้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เมล็ดธัญพืชจำนวน 8 กิโลกรัมที่ใช้เลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตเนื้อวัวได้เพียง 1 กิโลกรัม หรือเพียง 12.50 % ของน้ำหนักอาหารที่เราได้จากแปลงเมล็ดธัญพืชมาเป็นเนื้อสัตว์
ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ ปีนี้ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนจนถึง 7 ตุลาคม 2562 รวม 9-10 วัน) คงจะมีคนกินเจจำนวนไม่มากนัก ตั้งใจแต่แรกที่จะ “กินเจเพื่อช่วยลดโลกร้อน”
จึงเป็นผลลัพธ์พลอยได้ จากความตั้งใจหลัก กินเจเพื่อสุขภาพ สร้างบุญกุศลแก่ตนเองโดยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ ก็ช่วยชะลอเวลาของกิจกรรมปศุสัตว์
หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อน อาหาร 5 หมู่ ที่มนุษย์เราบริโภคอยู่ทุกๆ วัน ล้วนมีที่มาเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอยู่ด้วย โดยเฉพาะการกินเนื้อสัตว์ เป็นแรงผลักดันสำคัญในการตัดไม้ ทำลายป่าเพื่อทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ยิ่งการปศุสัตว์ขยายตัวมากขึ้นเท่าใดก็ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนมากตามมาด้วย
เครดิตภาพ เพจ Meat Avatar
รู้หรือไม่ ! ว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์นั้นก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มีความรุนแรงและส่งผลโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ความจริงของการทำปศุสัตว์ที่เรามักมองข้ามไป เพราะไม่เคยตระหนักถึงผลกระทบมาก่อน ก็คือ การทำปศุสัตว์ต้องใช้พื้นที่มหาศาลในการเพาะปลูกเมล็ดธัญพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเมล็ดธัญพืชจำนวน 8 กิโลกรัมที่ใช้เลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตเนื้อวัวได้เพียง 1 กิโลกรัม หรือเพียง 12.50 % ของน้ำหนักอาหารที่เราได้จากแปลงเมล็ดธัญพืชมาเป็นเนื้อสัตว์ และมีการประมาณด้วยว่า เมล็ดธัญพืช จำนวน 8 กิโลกรัม สามารถเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวมนุษย์ขนาด 4 คน ได้ถึง 1 สัปดาห์
นอกจากนี้ พื้นดินขนาด 2.5 ไร่ ถ้านำไปใช้ในการทำปศุสัตว์ จะผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียง 1,250 กิโลกรัม แต่ในจำนวนพื้นที่เท่ากัน สามารถนำไปปลูกมันฝรั่งได้ 20,000 กิโลกรัม ดังนั้นการเปลี่ยนไปกินอาหารเจ หรือมังสวิรัติ ก็จะมีพื้นดินเหลือมากเพื่อนำไปใช้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก
ทรัพยากรธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ถูกนำไปใช้มากกับการทำปศุสัตว์ คือ "น้ำ" ปกติคนใช้น้ำเพื่อดื่มและบริโภคเฉลี่ยวันละ 3 ลิต ขณะที่การปลูกมันฝรั่ง 1 กิโลกรัมใช้น้ำ 255 ลิตร แต่เนื้อวัว 1 กิโลกรัมต้องใช้น้ำในการผลิตมากถึง 15,497 ลิตร
ทราบหรือไม่ ว่าวัวหนึ่งตัวใช้น้ำตลอดชีวิตเท่ากับ 3,091,000 ลิตร แบ่งเป็น
- 3,060,000 ลิตร สำหรับใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาหาร และฟาง ปริมาณ 8,500 กิโลกรัม
- 24,000 ลิตร สำหรับให้วัวดื่ม
- 7,000 ลิตร สำหรับทำความสะอาดคอก และโดยรอบฟาร์ม
สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลกมีส่วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกราว 14.5% หรือเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคคมนาคมขนส่งทั้งภาค และยังใช้พื้นที่ถึง 1 ใน 3 ของพื้นที่การเกษตรโลกไปกับการเพาะปลูกพืชให้สัตว์ (ข้อมูลจาก : UNFAO)
เมื่อความต้องการของเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของปศุสัตว์และพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกมากขึ้นไปด้วย
ดังนั้น ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ คนที่กินเจ-มังสวิรัติ จึงเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน หากจบเทศกาลนี้ ใครที่ทราบแล้วอยากเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นไปอีกโดยงดกินเนื้อสัตว์ ก็อาจจะไปลองบริโภค แบบ PLANT-BASED ซึ่งลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง เป็นวิถีการกินคล้ายๆ กินเจ ซึ่งมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ลงได้
ข้อมูลอ้างอิง http://www.milesiam.org/milesiam_food.aspx?Food2.html , เพจเฟซบุ๊ก Meat Avatar

ข้อมูลจากหนังสือ เนชั่นแนล จีโอกราฟิค ฉบับภาษาไทย เดือนเมษายน 2553 ตอนน้ำเมื่อโลกกระหาย แสดงให้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่า “อาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ ใช้น้ำปริมาณมหาศาลเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณอาหารที่ผลิตได้”


กำลังโหลดความคิดเห็น...