xs
xsm
sm
md
lg

สพภ.ส่งเสริมสินค้าทรัพยากรชีวภาพ จัด 4 ภูมินิเวศน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย และ Road show 4 ภูมินิเวศน์ สินค้าทรัพยากรชีวภาพ ดำเนินงานมาจนครบ ทั้ง 4 ภูมินิเวศน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2562 จนถึง วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ พังงา จันทบุรี เชียงใหม่ และ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ อาคารบี ชั้น 1 ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพมากมาย
 
โดยมี นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการด้านพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สพภ. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ, นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา, นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละภูมินิเวศน์ที่ได้มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ซึ่งวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และมีความโดดเด่นน่าสนใจรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...