xs
xsm
sm
md
lg

ถุงขยะเอ็นจอยร่วมกับสน.อุดมสุข จัดโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการ และนายเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอส.ดี.เจ.อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ร่วมกับ นายถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน. อุดมสุข จัดโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความมีวินัยในการคัดแยกประเภทของขยะอย่างถูกวิธี พร้อมมอบถังแยกขยะ และถุงแยกขยะ ที่แบ่งแยกสีในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ให้กับสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ในการกำจัดขยะในลำดับต่อไป
กิจกรรมดังกล่าวได้ทำการส่งมอบชุดถังขยะไปยัง 6 จุด ได้แก่ 1.โรงเรียนราชดำริ 2.โรงเรียนคลองปักหลัก 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์ บริหารธุรกิจ 4.โรงพยาบาลสิรินธร 5. มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา

ถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ที่นำไปมอบให้เป็นถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติภายใน 2 - 5 ปีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหลังเข้าสู่ขั้นการกำจัดขยะ และโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” มีแผนส่งมอบชุดถังแยกขยะและถุงขยะอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2562 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NjoyGarbageBag


กำลังโหลดความคิดเห็น...