xs
xsm
sm
md
lg

“ดาว” ผนึกพันธมิตร รุกจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในไทยและอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เวทีเสวนา The Alliance to End Plastic Waste เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในระดับโลกและอาเซียน
ดาว (Dow) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก หรือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เดินหน้าผลักดันแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธมิตร AEPW ตั้งเป้าลงทุนกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 5 ปี โดยการสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาแนวทางการจัดการพลาสติกหลังการใช้งาน มุ่งผลสำเร็จลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก (AEPW) จัดเวทีเสวนา “The Alliance to End Plastic Waste : A New Cross-Value Chain Synergy to remove Plastic Waste from the Environment” เปิดตัวความร่วมมือดังกล่าวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีตัวแทนสมาชิก AWPW อาทิ Dow , SCG, Procter & Gamble, SUEZ, LyondellBasell และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย
โจนาธาน เพนไรซ์
AEPW สะท้อนปัญหาขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปัญหาระดับโลก
จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อพบว่าขยะพลาสติกราว 60% ในมหาสมุทร มีต้นกำเนิดมาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ จึงเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในภูมิภาคนี้
บนเวทีเสวนา สะท้อนถึงปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่ามีหลายประการด้วยกัน อาทิ การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ระบบการคัดแยกขยะ การจัดการที่ขาดความรู้ เช่น ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองซึ่งจะนำไปสู่การหลุดรอดออกสู่มหาสมุทร การขาดความเข้าใจและตระหนักรู้ในการจัดการพลาสติกหลังใช้แล้ว ทำมีการใช้เพียงครั้งเดียว ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ และไม่นำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะพลาสติกได้
ทั้งนี้ AEPW จะเข้ามาดำเนินกระบวนการช่วยแก้ไขประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ อาทิ สนับสนุนการริเริ่มโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการจัดการขยะพลาสติก รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ และภาครัฐเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมอบเงินลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดและศักยภาพที่จะดำเนินโครงการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการขยะพลาสติก
โจนาธาน เพนไรซ์ ประธานบริษัท ดาว ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนาว่าความร่วมมือภายใต้พันธมิตร AEPW มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทุกองคาพยพตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยเป้าหมายไม่ใช่เพื่อหาสาเหตุของปัญหาเพราะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้ว แต่มุ่งไปที่แนวทางการจัดการปัญหา (solutions) ซึ่งด้วยการที่เป็นความร่วมมือในสเกลใหญ่ที่บริษัทระดับโลกกว่า 40 บริษัทมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะแก้ปัญหาในระดับภูมิภาค จึงเป็นข้อได้เปรียบและนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการได้
“ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการกล่าวถึงแผนการเท่านั้น แต่ถึงเวลาที่เราต้องนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง”
โจนาธานอธิบายเพิ่มเติมว่า หนึ่งในแนวทางการจัดการขยะพลาสติกที่ Dow ร่วมมือกับ SCG พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย คือ การสร้างถนนพลาสติก โดยเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นส่วนประกอบในการทำถนนยางมะตอย ซึ่งถนนที่ได้จะมีอายุการใช้งานนานและทนมากขึ้น เป็นตัวอย่างแนวทางการจัดการปัญหาหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกได้
นอกจากนั้น ในประเทศไทย Dow ยังมีความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการและองค์กรท้องถิ่นภายใต้พันธมิตร PPP Plastic (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) หรือ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และให้ความรู้เรื่องการแยกขยะเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ได้ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2570
ทั้งนี้ AEPW เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำของโลกตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม (cross-value chain) ที่ผลิต ใช้ ขาย แปรรูป จัดเก็บ และรีไซเคิล ซึ่งรวมตั้งแต่ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และ ผู้ประกอบการพลาสติก บริษัทผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค บริษัทค้าปลีก บริษัทแปรรูปสินค้า ไปจนถึงบริษัทจัดการขยะ เพื่อวางแผนกลยุทธ์การจัดการขยะพลาสติกและดำเนินการอยู่บนรากฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยล่าสุด กลุ่มพันธมิตร AEPW มีสมาชิก 40 บริษัท จากภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง


กำลังโหลดความคิดเห็น...