xs
xsm
sm
md
lg

“Dreamunity : 5 มิติชุมชนในฝันที่เราสร้างได้”งานศิลป์ที่สะท้อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มมิตรผล จัดโครงการค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล เป็นปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Dreamunity ชุมชนในฝัน...เราสร้างได้” เพื่อเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการจุดประกายและปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักและห่วงแหนชุมชน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการถึงชุมชนในฝันในแบบของตน
เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในชุมชน ล้วนมีพื้นฐานมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการร่วมกันผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน การปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รู้สึกรักและห่วงแหนชุมชนของตนตั้งแต่จุดเริ่มต้น เป็นการวางรากฐานให้เยาวชนเมื่อเติบโต ได้กลับมาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นจริงได้ตามที่พวกเขาวาดฝัน
โครงการค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 6
กรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน กลุ่มมิตรผลมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาชุมชนให้ครบทั้ง 5 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนดังที่กลุ่มมิตรผลได้ทำมาโดยตลอด กลุ่มมิตรผลเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 มิติ ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญ เราจึงตั้งใจจัดขึ้นโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ถ่ายทอดชุมชนในฝันผ่านการแต่งแต้มภาพสีน้ำ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนชุมชน เพื่อนำไปสู่การร่วมพัฒนาชุมชนตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในชุมชนต่อไป”
ภายใต้แนวคิด “Dreamunity” ที่เกิดจากการผสมคำระหว่าง Dream (ความฝัน) + Community (ชุมชน) + Unity (ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว) กิจกรรมค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 6 - “Dreamunity ชุมชนในฝัน...เราสร้างได้” ซึ่งจัดขึ้นตลอด 3 วัน ได้เปิดพื้นที่อิสระทางจินตนาการให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ชุมชนในฝันของตนเองผ่านภาพวาดสีน้ำ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของชุมชนที่ดีทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
เหล่าจิตรกรวัยเยาว์ยังได้รับแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้ศิลปะโดยตรงจากวิทยากรพิเศษ อาจารย์สังคม ทองมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่มาร่วมแบ่งปันเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับจิตรกรฝึกหัด พร้อมทั้งได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมฐาน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตั้งแต่พื้นฐานการวาดภาพ เทคนิคการวาดเส้น การจัดองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สี ไปจนถึงกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม เช่น การเพ้นท์กระถาง ปั้นดิน พร้อมเปิดโลกเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพชุมชนด้านเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ อาทิ การปลูกผัก เพาะเห็ด เก็บไข่ไก่ ทำสบู่ ทำเทียน และปั้นดิน ปิดท้ายด้วยช่วงการประกาศผลการประกวดภาพวาดสีน้ำ ที่ให้เหล่าจิตรกรน้อยได้ออกมาเสนอแนวคิดจากผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เกิดชุมชนในฝันขึ้นจริง
อาจารย์สังคม ทองมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ วิทยากรพิเศษของโครงการฯ กล่าวว่า “ศิลปะสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะให้กับเยาวชนได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา อารมณ์ ทักษะการสังเกต และการถ่ายทอดหรือสื่อสาร ผ่านองค์ประกอบศิลปะต่างๆ เช่น สี แสง เงา ความรู้สึก เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งอยู่ในวัยประถมศึกษา เป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยศิลปะ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนเหล่านี้จะได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมกับรับแรงบันดาลใจ ผ่านการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ในอนาคต”
กรรณิกา ว่องกุศลกิจ
อาจารย์สังคม ทองมี
ด.ญ. พิณนภา ยศดา
ด.ญ. โจลีน่า เกม
ด้าน ด.ญ. พิณนภา ยศดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผู้ชนะอันดับที่ 1 การประกวดภาพวาดสีน้ำ กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “จากผลงานของหนู จะเห็นได้ว่ามีเด็กผู้หญิงปลูกต้นไม้อยู่ตรงกลาง ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ด้านหนึ่งแห้งแล้ง ด้านหนึ่งอุดมสมบูรณ์ หนูอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนในฝันให้อุดมสมบูรณ์ หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เพราะนอกจากจะได้ฝึกวาดภาพ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมสนุกๆ กับเพื่อนใหม่ด้วย”
ด.ญ. โจลีน่า เกม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทับทิม จังหวัดชัยภูมิ อีกหนึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “รู้สึกสนุกและตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ หนูได้ฝึกวาดภาพจนเก่งขึ้น และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และในอนาคต อยากให้มีกิจกรรมสนุกๆ นี้อีกค่ะ”
โครงการค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 6 สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์ตามความตั้งใจของกลุ่มมิตรผลในฐานะสมาชิกของชุมชน ที่พร้อมเป็นหนึ่งแรงผลักดันในการต่อยอดชุมชนในฝันของเยาวชนให้เกิดขึ้นจริง ผ่านทางการเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะ พร้อมบ่มเพาะต้นกล้าในจิตสำนึกของเยาวชนให้รู้สึกรักและอยากสร้างสรรค์ให้ชุมชนของตนเต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืน และร่วมพัฒนาชุมชนน่าอยู่ที่มีการพัฒนาครบทั้ง 5 มิติ ให้เกิดขึ้นจริง