xs
xsm
sm
md
lg

อ.ส.ค. ดูงานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายการขับเคลื่อน สามพรานโมเดล หรือ โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม นำโดย บุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ ธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG&CSR และสุกิจ อุทินทุ ที่ปรึกษาด้าน CSR
การดูงานครั้งนี้ อ.ค.ส. ให้ความสนใจ ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากฟังบรรยาย ทางคณะได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านปฐม แหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ฉายภาพการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ อ.ส.ค.ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...