xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่อง ! ใช้แอพ GEPP เรียกเก็บขยะรีไซเคิล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิลมาใช้งาน โดยฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ล่าสุดนำร่องใช้งานกับโรงแรม และสถานการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
อัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง ลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนจะนำไปทิ้ง นอกจากนี้ประชาชนจะได้รับเงินจากการขายขยะ ที่ทิ้งผ่านกระบวนการคัดแยกไปแล้ว เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้ประชาชนแต่ละบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ ตระหนักถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีก่อนทิ้ง ซึ่งตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่องให้ใช้บริการฟรี โดยเข้ามาจัดเก็บถึงที่พร้อมนำไปขายให้
ขณะนี้การใช้เว็ปแอพจัดเก็บขยะ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค GEPP เทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่องใช้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ และมีผู้ประกอบการที่ได้ลงนามร่วมกันเริ่มมีเข้ามาใช้ เนื่องจากการเรียกผ่านแอพช่วยเพิ่มความสะดวกให้เขา และสามารถระบุ ปริมาณของขยะ รวมถึงวันเวลาที่นัดมาจัดเก็บ
ในปี 2563 เราจะขยายฝึกอบรมไปยังชุมชนต่างๆ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เชื่อว่าแรงจูงใจจากขยะที่มีมูลค่า สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้ จะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ ที่สำคัญ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล ช่วยให้ทราบข้อมูลสถิติขยะของแต่ละพื้นที่ แต่ละบ้านเรือน ว่ามีปริมาณขยะมากน้อยเท่าใด ขยะชนิดไหนมากที่สุด อีกทั้งช่วยในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
ข้อสำคัญเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก่อนจะนำไปทิ้ง นอกจากนี้ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล ยังช่วยเป็นสื่อกลางให้กับผู้รับซื้อขยะต่างๆ กับผู้ขายโดยตรง


ด้านผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมนำร่อง บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาขยะที่ดีขึ้น ถึงเมื่อก่อนทางโรงแรมจะมีการคัดแยกขยะไว้อย่างถูกวิธี แต่พอมีแอพนี้ขึ้นมายิ่งทำให้ทราบชัดเจนถึงประเภทของขยะใดที่ต้องกำจัด หรือนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมาขายได้ ที่สำคัญสะดวกมากขึ้นเพราะมีวันเวลานัดหมายมารับซื้อขยะแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1073822?fbclid=IwAR3Wk7_wOAs977MyGVyjjX5iblI1wWBzy87iH04gk7X3chi97hrqTlw2olg


กำลังโหลดความคิดเห็น...