xs
xsm
sm
md
lg

ภัยแล้งต้นฤดูฝน Climate Change ส่อเค้าหนักหนาที่เมืองไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แม่น้ำโขง เหือดแห้งเร็วกว่าทุกปี
"ระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำสุดในรอบ 10 ปี ข้าวในทุ่งกุลาร้องไห้ยืนต้นตายแล้ว"
ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่เว้นประเทศไทย ลาว จีน ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง
ล่าสุดพบว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงมีปริมาณน้อยและต่ำสุดในรอบ 10 ปี อยู่ที่ 2.6 เมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำล้นตลิ่งถึง 10 เมตร โดยปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 12 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้ฤดูฝนแห้งแล้งกว่าปกติมาก ปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 90 มิลลิเมตร ต่างจากปีที่แล้ววัดได้ถึง 300 มิลลิเมตร ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็ประสบภาวะภัยแล้งด้วยเช่นกัน การกักเก็บน้ำในเขื่อนจีนส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงน้อยลงไปอีก
นอกจากนี้ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่นากว่า 10000 ไร่ ในเขตตำบลทุ่งหลวงและอีกหลายตำบลเผชิญปัญหาภัยแล้ง น้ำในคลองแห้งขอดและข้าวเหี่ยวเฉายืนต้นตาย ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าโดยปกติทำนาได้ข้าว 5 ตัน ปีที่แล้วลดเหลือ 2 ตัน และปีนี้อาจยิ่งแย่กว่าเดิมหากฝนไม่ตกลงมาเพราะข้าวในนาได้แห้งตายไปแล้ว 70-80%
เช่นเดียวกับแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงคาน ถึงอำเภอปากชม จังหวัดเลย พบว่าระดับน้ำแห้งจนเห็นสันดอนทรายเป็นทางยาว เป็นเกาะแก่งกลางน้ำโขง โดยเฉพาะแก่งคุดคู้ สามารถมองเห็นโขดหินโผล่อย่างชัดเจน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำโขง เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเพราะไม่สามารถสูบน้ำมาใช้ทำการเกษตรได้
นาข้าว  ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับผลกระทบแล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่าปีนี้หน้าร้อนมาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฤดูฝนปีนี้อากาศร้อนและฝนก็มาน้อยกว่าปกติ ทั้งนี้ ภัยแล้งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และคาดว่าจะทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นถึงเดือนละ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าเงินถึง 15,300 ล้านบาท
ขณะเดียวกันประเทศต่างๆ ทั่วโลกล้วนประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโซนที่ตั้ง ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนที่ส่อเค้ารุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
มนุษย์จะสามารถลดความรุนแรงเหล่านี้ลงได้หรือไม่ ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งกับเวลาที่ยังเหลืออีกไม่มาก โดยเฉพาะแนวทางเพื่อจะลดการปล่อยคาร์บอนที่เป็นต้นเหตุจากที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้ขีดเส้นไว้ว่า พวกเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 เซนเซียส ภายในปี 2030 ก่อนสภาวะอากาศจะเสียหายอย่างถาวร
ข้อมูลอ้างอิง เพจ Too Young to Die, https://mgronline.com/local/detail/9620000068003


กำลังโหลดความคิดเห็น...