xs
xsm
sm
md
lg

เวทีหารืออาเซียน-สหภาพยุโรป ประเด็นท้าท้ายโลก “ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนผ.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU High-level Dialogue on Environment and Climate Change (8 ก.ค.ที่ผ่านมา)
ถือว่าเป็นการดําเนินการตามแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อผลักดันเวทีหารือระดับสูงระหว่างอาเซียน และสหภาพยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์เพื่อหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งอาเซียน และสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประเด็นท้าทายของภูมิภาคและของโลก เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในการประชุมมีการหารือในประเด็น 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. การจัดการของเสียและขยะทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3. เมืองสิ่งแวดล้อมและชุมชนยั่งยืน
รวมทั้ง พิจารณาให้การรับรอง Objectives and Working Arrangements of ASEAN-EU Cooperation Dialogue on Environment and Climate Changeกำลังโหลดความคิดเห็น...