xs
xsm
sm
md
lg

สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ กับค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บ้านปูฯ ชวนนักเรียนมัธยมปลายร่วมเรียนรู้และค้นหาวิธีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วมเข้าค่ายฯ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นอกจากเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 70 คน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ พร้อมแนวทางการรับมือเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงรับแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ คุณวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ได้รับรางวัลยกย่องพิเศษจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อเร็วๆ นี้ ให้เป็น ‘ผู้พิทักษ์แห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร’ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพล คุณชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านถ้ำในประเทศไทย

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และสร้างเสริมประสบการณ์ (Learning from Experience) เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปทัศนศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ อาทิ ถ้ำ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ คืนความสะอาดและความสวยงามให้ชายหาด และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนยังได้โชว์ฝีมือในการสร้างสรรค์โครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายฯ พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท รวมถึงยังมีโอกาสลุ้นในการได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศอีกด้วย

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เราตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ รวมไปถึงการล้มตายของพืชและสัตว์ที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ดังนั้นค่ายเพาเวอร์กรีนปีที่ 14 จึงมุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ แนวทางในการรับมือ คิดค้นวิธีการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกป้องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เราหวังว่าน้องๆ จะนำความรู้ทั้งหลายจากค่ายฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล และสื่อสารต่อไปยังคนใกล้ชิดให้ตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อน เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

หากใครกำลังมองหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ที่จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตที่มาพร้อมกับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนทั่วประเทศ ได้ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม รวมถึงได้ค้นหาความชอบสำหรับเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ บอกเลยว่าห้ามพลาด! สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.powergreencamp.com และส่งเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ" และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562