xs
xsm
sm
md
lg

ทีเอ็มบีส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีเอ็มบี นำโดย นางกาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ 6 จากซ้าย) และนายเวธน์วิภพ ภาสพสิษฐ์ ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบี จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” ให้แก่ชุมชนบ้านโพนสูง นำโดย นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง เป็นผู้รับมอบ
โดยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบี ได้ต่อยอดความต้องการจากชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนิเวศน์เกษตรเมือง พร้อมทั้งได้เข้าไปให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโพนสูงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ

โครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” เป็น 1 ใน 40 โครงการกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในปี 2562 จากทีเอ็มบีที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน... เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...