xs
xsm
sm
md
lg

เฮงเค็ลมุ่งสร้างยั่งยืน เชื่อมั่นคนคือทรัพยากรทรงคุณค่าที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เฮงเค็ล”เดินหน้าสร้างองค์กรยั่งยืน เชื่อมั่นคนคือพลังสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับมืออนาคต

อีริค อีเดลแมน ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งมั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาความสามารถของบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน 560 คน และเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย

“เฮงเค็ลเชื่อว่าบุคลากรของเราเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดและเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในอนาคตและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ” อีริคกล่าว

สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กรของเฮงเค็ล มุ่งสร้างวัฒนธรรมเชิงประกอบการ (Entrepreneurial Culture) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง รวมทั้งมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ (Leadership Commitments) โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตัวเสมือนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร่วมมือกัน พัฒนาตนเองและคนอื่นๆ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรมากขึ้น

“การมีหัวหน้าที่มีความสามารถเชิงประกอบการที่แข็งแกร่งในทุกระดับขององค์กรจะทำให้เฮงเค็ลสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรม มีความคล่องตัว และปรับตัวตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังคว้าโอกาสในการเติบโตและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัลของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านดิจิทัลและการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิทัล อาทิ โอกาสทางการตลาดดิจิทัลและประเด็นเรื่องความปลอดภัย การเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลโดยเน้นเส้นทางการเรียนรู้สำหรับบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อลูกค้า การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานและทีมทำงานของโรงงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีริค อีเดลแมน ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

อีริค กล่าวว่า ปัจจุบัน เฮงเค็ลได้สร้างตำแหน่งงานใหม่หลายตำแหน่ง อาทิ ผู้จัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล หัวหน้าฝ่ายการดำเนินงานดิจิทัลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หน้าที่หลักของพวกเขาคือดูแลงานด้านดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Analytics) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจใหม่ได้

“ขณะนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ และหวังว่าจะสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับทั้งพนักงานปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ในเดือนเมษายน ปี 2562 เฮงเค็ลยังได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับพนักงานกว่า 53,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินความรู้ด้านดิจิทัลของพนักงานและให้คำแนะนำด้านดิจิทัลที่เหมาะกับพนักงานแต่ละคน และจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับพนักงานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรในฝันของพนักงานนั้นถือได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัท และมีการดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจัง โดยแนวคิดในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในระดับสากลเป็นตัวอย่างโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาพนักงานของเฮงเค็ลและดึงดูดบุคลากรชั้นนำให้ให้ร่วมงานกับบริษัท สำหรับเฮงเค็ลแล้วบุคลากรยังคงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ