xs
xsm
sm
md
lg

เบทาโกร-มข. เปิด “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม”แห่งแรกของไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือเบทาโกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีเปิด “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม” แห่งแรกของประเทศไทย เพาะเลี้ยง Black Soldier Fly เพื่อขจัดขยะอินทรีย์ สร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมแมลง และพัฒนาเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร ทำพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ) และนายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร ทีมนักวิจัย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...