xs
xsm
sm
md
lg

LPC-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ผนึกส่งเสริมการศึกษาพนักงานบริการชุมชนลุมพินี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จับมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดย อิทธิพล เสือม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อเร็วๆ นี้
ช่วงที่ผ่านมา LPC ให้การสนับสนุนทางการศึกษากับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสต่อยอดในการทำงาน เช่นเดียวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการบริการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินี และผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...