xs
xsm
sm
md
lg

“ลำพูน” เต็มร้อย!! จังหวัดแรกทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนครบ 100 %

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ถือว่าเป็นจังหวัดนำร่อง ให้ส่วนราชการ และบ้านเรือนประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยการจัดทำถังขยะกำจัดเปียกจากเศษอาหารตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562
โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จัดพิธีประกาศจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัด จัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ครบ ร้อยละ 100 (เมื่อ 29 เม.ย.62) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงนามในใบประกาศ จังหวัดจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รณรงค์ให้ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก และจัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยก นำไปบริหารจัดการ ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำถังขยะเปียกรวม หรือสถานที่รวมขยะเปียก
ซึ่งจากการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน มีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก 151,656 ครัวเรือน จากจำนวน 152,751 ครัวเรือน และโรงเรียน 20 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 108 ที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัดจำนวน 443 แห่ง ก็ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกแห่งด้วยเช่นกัน

ส่วนวิธีการกำจัดขยะเปียก เป็นการทำจากถังขยะหรือพลาสติกที่เจาะก้นถังออก จากนั้นขุดหลุมดินให้ลึก 1 : 3 ส่วนของถังหรือสัก 1 : 2 ส่วนของถัง แล้วฝังถังลงไปในหลุมแล้วเอาเศษอาหารใส่ลงไปในถัง เศษขยะจากอาหารที่บริโภคเหลือจะสัมผัสกับดินด้านล่างแล้วจะเกิดการหมักย่อยสลายเศษอาหารจนกลายเป็นดินอินทรีย์ ถ้าหากมีกลิ่นก็เอาดินหรือเอาฝุ่นโรยแล้วเอาฝาปิดไว้ป้องกันกลิ่น ซึ่งวิธีนี้ได้รับการรับรองจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะเปียกซึ่งถือเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/988324?fbclid=IwAR3tfqmpFHwJM55XDvZS2oaroIySqTnBnrkFRyTF8Kp6JgZr-2MbRKuQ8iA


กำลังโหลดความคิดเห็น...