xs
xsm
sm
md
lg

พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของไทย มีมากพอหรือยัง?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ ทำให้หลายคนนึกถึงร่มเงาของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในเมือง ซึ่งนอกจากช่วยลดอุณหภูมิด้วยร่มเงาและการระเหยไอน้ำแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการดูดซับมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงด้วย
โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ค่าเฉลี่ยอัตราพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรควรอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคนหรือมากกว่า ส่วนมาตรฐานของประเทศไทย อยู่ที่ 16 ตารางเมตรต่อคน
สำหรับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 6 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่ประเทศสิงค์โปร มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 66 ตารางเมตรต่อคน แล้วเราเคยสงสัยกันไหมว่าจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเป็นเท่าไรกัน (คำนวนจากเขตเทศบาล)ต่อประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์
5 จังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากที่สุด ได้แก่
1 ระนอง 612.73 ตารางเมตรต่อคน
2 บึงกาฬ 394.49 ตารางเมตรต่อคน
3 นครพนม 278.46 ตารางเมตรต่อคน
4 นครสวรรค์ 258.76 ตารางเมตรต่อคน
5 กาญจนบุรี 256.39 ตารางเมตรต่อคน

5 จังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรน้อยที่สุด ได้แก่
1 นนทบุรี 3.92 ตารางเมตรต่อคน
2 สมุทรสาคร 5.31 ตารางเมตรต่อคน
3 สมุทรปราการ 10.37 ตารางเมตรต่อคน
4 ลำพูน 11.36 ตารางเมตรต่อคน
5 แพร่ 12.92 ตารางเมตรต่อคน
ที่มา : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณระดับเทศบาล โดย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลอ้างอิง : เพจ Healthy Space Forum


กำลังโหลดความคิดเห็น...