xs
xsm
sm
md
lg

ทส.งานเข้าตา! ลดขยะพลาสติก กว่า 4 พันตัน ลดถุงก๊อบแก๊บในอุทยาน 1.6 ล้านใบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การรณรงค์อย่างเข้มข้นตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรรพสินค้าและร้านค้าปลีกไปได้ราว 814 ล้านใบ หรือกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไปได้ราว 4,600 ตัน
เฉพาะการรณรงค์ของร้าน 7-eleven งดถุงเท่ากับบริจาคเงิน 20 สตางค์ช่วยโรงพยาบาลในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาช่วยลดการใช้ถุงไปได้ราว 250 ล้านใบ นอกจากนี้เกือบทุกห้างร้านก็ยังมีการรณรงค์งดแจกถุงพลาสติกต่อเนื่องในทุกๆ วันที่ 4 ของเดือน
ส่วนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างคือหน่วยงานรัฐหลายแห่งที่เริ่มรณรงค์อย่างจริงจัง เพราะมีการกำหนดเรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการทำงาน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 เห็นชอบ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดย ทส.ดำเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ กรมส่งเสริเมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศลงได้จำนวนทั้งสิ้น 464,722,564 ใบ
ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ปลัดกระทรวงและอธิบดี จำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในวันที่ 1 ม.ค.2562 รณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลงาน
นอกจากนี้ ยังรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น 250 ล้านใบ มาตรการเพิ่มเติมยังรณรงค์ให้ห้างร้านงดให้บริการถุงพลาสติกต่อเนื่องในทุกๆ วันที่ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.2561 - 4 ก.พ.ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวน 100 ล้านใบ โดยรวมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2561-28 ก.พ.2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสิ้นค้าร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 814 ล้านใบ หรือประมาณ 4,600 ตัน

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ยังมีการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 154 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด และช้อน-ส้อม ที่ทำจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง(Single Use Plastics) เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2561 ซึ่งถึงวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 4,270,129 คน สามารถลดจำนวนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงได้เป็นจำนวนทั้งหมด 1,639,920 ใบ
นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับการรณรงค์กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีภาครัฐควรพิจารณาการนำกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ด้วยในระยะต่อไป เพราะมาตรการเก็บค่าถุงพลาสติกแล้วนำไปใช้ในกิจการสาธารณะ พิสูจน์แล้วทุกที่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งกำลังโหลดความคิดเห็น...