xs
xsm
sm
md
lg

ถก“ขยะทะเล” ในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เห็นชอบปฏิญญากรุงเทพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล "Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris"เพื่อให้อาเซียนมีเวทีในการหารือ และหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการต่อต้านขยะทะเล และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน และผู้สนับสนุน ในการจัดการกับปัญหาขยะทะเลร่วมกัน ณ โรงแรม เดอะ สุโขทัย กรุงเทพฯ

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า ปี 2562 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของขยะทะเล และความคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากขยะทะเลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เน้นย้ำถึงความกังวลต่อปริมาณขยะทะเลที่มีมากขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคม และเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ 1) ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และ 2) กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้ลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่จะพัฒนานวัตกรรม หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะ
“ขยะพลาสติกสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ในทุกมิติ เราทุกคนควรรณรงค์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในปี 2562 จะมีการยกเลิกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 422 รายการ รวมถึงพลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสาร oxo คือ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ และไมโครบีดส์ สำหรับ single-use plastic หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จะมีการยกเลิกใช้ ภายในปี 2565”
ด้าน ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกผ่านเฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” ว่าการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ในประเด็นขยะทะเลโดยเฉพาะ ที่มีไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจาก 5 ประเทศในอาเซียน ทิ้งขยะทะเลติด 1 ใน 10 ของโลก แม่น้ำโขงติดอันดับ 1 ใน 10 แม่น้ำที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ยังมีสัตว์หายากที่ตายเพราะขยะทะเลจนเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลก เช่น วาฬนำร่องที่ไทย วาฬสเปิร์มที่อินโดนีเซีย ฉลามวาฬที่มาเลเซีย ฯลฯ
ไทยจัดการประชุมความร่วมมือมาตลอด ตั้งแต่ระดับประเทศ จนถึงภูมิภาค ถึงเอเชีย-ยุโรป แต่หนนี้เป็นการประชุมระดับสูงสุด โดยมีรัฐมนตรีจากอาเซียนเข้าร่วม เพื่อเป้าหมายในการร่าง “ปฏิญญากรุงเทพ” เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาขยะทะเล และปฏิญญากรุงเทพจะถูกนำเสนอในที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนมิถุนายน 2562 ถือเป็นครั้งแรกที่อาเซียนจะยกระดับปัญหาขยะทะเลให้อยู่ในขั้นสูงสุด ซึ่งจะเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...