xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยเดินหน้าหนุนโครงการ "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนการวิจัยและดำเนินโครงการ "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา" ในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือชุมนุมเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นเครือข่ายถ่ายทอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนหลักคิดที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คาดจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและเป็นกลไกนำไปสู่การตระหนักรู้และความเข้าใจในการร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่ของโครงการ "รักษ์ป่าน่าน" ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...