xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนเชฟรอนเพื่อ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้สานต่อโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 4 เมื่อเร็วๆ นี้
พรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 300,000 บาท โดยมี นาวาเอกหญิง ชูวรรณ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนโดยรอบของทาง รพ.ฯ และสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการให้บริการ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสที่มารับบริการหรืออาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเชฟรอนประเทศไทย และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...